По повод тежката водопроводната авария, станала на площадката на ИЗ “Микроелектроника”, потърсихме за повече информация управителя на общинска фирма ВиК “Бебреш” Гачо Гачев. “Уведомен съм за случая. Вероятната причина за аварията са спукани водопроводни тръби на площадката на бившия завод “Микроелектроника”. Отстраняването й обаче не влиза в задълженията на ВиК “Бебреш”. Индустриалната зона поддържа собствен водопровод и помпена станция, така че отговорниците там трябва да се погрижат за овладяване на положението” – обясни Гечев пред наш репортер.