Със заповед на кмета инж. Богомил Георгиев, от 10 до 15 октомври т.г. Общината организира извозването на градинските отпадъци, които трябва да се изнасят пред домовете сутрин до 10:00 часа.
След 15 октомври т.г. складирането им на обществени места не се разрешава.