Докладната на опозицията за промени в правилника за работа на ОбС отпадна от дневния ред на днешното заседание. Предложението бе направено от председателите на на комисиите към местния парламент. „Вече десет години съм общински съветник, работила съм и като председател на ОбС с този правилник. Считам, че в голямата си част е създаден така, че да устройва и благоприятства работата на Общинския съвет. По тази причина предлагам предложението да отпадне от дневния ред”, каза Маргарита Кирова. Същия мотив изтъкнаха и останалите съветници от мнозинството.
„Само искам да Ви обърна внимание, че така наречените от Вас несъществени промени, касаят и чл.36, ако четете внимателно, в ал.6 пише, че материалите се предоставят на съветниците в седемдневен срок, а току-що ни се представиха допълнителни докладни. Ако не приемем някакво изменение в този правилник, не би следвало да разглеждаме тези докладни”, каза Христо Якимов, който е един от вносителите на предложението.
В отговор председателят на ОбС Йорданка Лалчева каза, че „има един друг член и друга алинея, които дават възможност да бъдат внесени допълнителни материали” в деня на заседанието. Тя обаче не отговори на въпроса на Христо Якимов: „Кои са те?”.
„За” отпадане на докладната от дневния ред гласуваха 17 съветници, против бяха 11, а 1 се въздържа. 


Да припомним, че това е втори опит на опозицията да внесе промени в правилника за работа на ОбС, но и този път той бе неуспешен.