Предложението на председателя на ОбС Йорданка Лалчена заседанията на местния парламент да се провеждат в присъствието на полицаи получи подкрепа от 18 гласа „за”. В хода на заседанието общинският съветник Филип Филипов заяви, че подобно предложение е най-малко обидно за него като общински съветник. „Когато минавам покрай Златица, често виждам затворници да работят под зоркия поглед на надзиратели. Именно тази асоциация направих, когато се запознах с предложението на председателя на ОбС. Той предложи точката за присъствието на полицаи на заседанията на местния парламент да отпадне. Предложението му обаче не бе прието. В хода на обсъждането съветници от опозицията направиха и други предложения за промени в правилника на Общинския съвет. Веселка Златева предложи докладните за извънредните заседания да се предоставят на съветниците в срок до 24 часа, а не в началото на самото заседание. Тя се аргументира, че така съветниците ще имат възможност да се запознаят обстойно със съдържанието и законосъобразността на проектите за решение.
Иван Гавалюгов заяви, че напълно подкрепя д-р Златева. Той предложи да се приеме ясна дефиниция за оратор в ОбС, според която това е всяко лице, на което съобразно правилника за работа на местния парламент, е дадена думата за изказване. Съветникът категорично не се съгласи и с предложението на Лалчева да се отстраняват съветници от залата, които нарушават реда по време на заседания. Той предложи съветниците да се отстраняват от самото заседание, но не и от залата. Гавалюгов се обоснова, че според правилника на ОбС председателят има право да отстранява от залата само граждани, които нарушават реда в нея.
Нито едно предложение на опозицията обаче не събра достатъчен брой гласове.