За пореден път Георги Георгиев внесе предложение за изменение и допълнение в Правилника на Общинския съвет, което касае заплащането на общинските съветници. „В последните месеци доста нарасна работата на Общинския съвет. Близо 300 решения са взети от началото на този мандат. Не само количеството е важно в случая. Наблюдава се една устойчива, сериозна и отговорна работа на ОбС във всяко време, когато общинската администрация се обръща към него за вземане на решения. Това е първият ми мотив. Вторият е, че г-жа Лалчева ме информира, че има писмено предложение в една внесена докладна от групата съветници на БСП, които искат да се увеличи заплащането на ОбС. Реших да откликна на тази молба”, каза кметът на Ботевград.


В хода на обсъждането Иван Гавалюгов каза: „Категорично става ясно, че за съветниците от мнозинството, основния приоритет и същественото нещо, което те считат, че трябва де се промени в Правилника на ОбС, е само точката за увеличаване на възнаграждението. Знам, че ще бъда обвинен в популизъм и демагогия. Принципно подкрепям едно по-справедливо, каквото и да означава това, и по-адекватно заплащане на труда на ОбС. В предишния Общински съвет заплащането беше по-голямо. По една или друга причина то бе редуцирано. Вероятно сме най-ниско платените общински съветници в страната. Искам обаче да направя много важно уточнение. Когато внесохме предложението за промени в правилника на ОбС, което включва и промяна в заплащането на съветниците – 17 % от средната работна заплата на общинската администрация, същото, което кметът направи на предишни заседания, но всеки път го изтегляше по различни причини, нямахме информацията, че общината няма финансова възможност да изплати коледните надбавки на възрастните хора. Това са думи лично на кмета Георгиев при среща с граждани. В тази връзка излиза, че средства за пенсионерите, както и за обезщетения на пенсионираните учители, няма, а за увеличение на възнагражденията на съветниците има. Затова определям това предложение като абсолютен цинизъм и аз лично няма да го подкрепя.”.


„Заплащането на положен труд не подлежи на сравнение с изплащане на друго възнаграждение, което представлява социална помощ. Това са две различни неща. Община Ботевград, както всички останали общини, не е в добро финансово състояние по една единствена причина – държавата ни е бедна. И първокласниците вече знаят, че сме в икономическа криза и парите не стигат ”, заяви в отговор Георги Георгиев. По повод думите на съветника за неизплатените обезщетения на пенсионираните учители, той каза: „Няма неизплатени обезщетения на учителите. Държавата превежда такива финансови средства и те са изплатени. В детските градини, там, където има пенсионирани лелички, мисля, че има и един служител на общината, обезщетенията се изплащат от собствени средства на общината, но при финансова възможност. Що се отнася до пенсионерите в общината – има решение на ОбС да им се платят коледни, но ще го изпълним, ако влязат такива средства в общинската хазна. ”.


Предложението на кмета бе подкрепено от 18 съветници, 8 бяха против, а „въздържал се” грасуваха 3-ма.


След гласуването кметът поиска да разбере какви са мотивите за отрицателния вот. „Гласувах против, защото Вие казахте, че няма пари за коледни помощи на пенсионерите. В тази ситуация не е редно да се увеличава заплащането на общинските съветници. Ако знаехме, че общината не разполага със средства, нямаше да предложим промяна в онази част на правилника, която касае възнаграждението на ОбС.”, изтъкна Гавалюгов. Филип Филипов заяви, че не е в Общинския съвет заради заплащането и призова участниците в заседанията да имат по-добро отношение един към друг . Цветан Миньовски каза, че е гласувал против, защото съветниците от мнозинството нямат доблестта да се изправят и да кажат какво мислят по предложението.


Кметът бе категоричен, че не приема обяснението на Гавалюгов за логично. „Една седмица преди Вие да внесете докладната за промяна в правилника на ОбС, казах пред местните медии, на зададен въпрос дали ще има коледни за пенсионерите, че на този етап финансовото състояние на общината показва, че вероятността е малка, почни никаква, те да получат помощи. Това го казах седем дена преди Вие да внесете предложението за промени в правилника. Аз си следя мисълта, когато говоря и назад, и напред във времето”, каза Георги Георгиев.


Какво обаче сочат фактите: На брифинг с местните медии, който се проведе на 21 октомври,  кметът Георгиев каза, че общината не разполага със средства за коледни помощи на пенсионерите. На същата дата botеvgrad.com излезе с публикация, озаглавена  „Хората над 65 години няма да получат финансова помощ за Коледа от Общината”. Докладната на опозицията за промени в правилника е внесена ПЕТ ДНИ преди изказването на Георги Георгиев пред медиите, което е видно от входящия номер, с който е депозирана - 0810-273/16.10.2013 год.