Предложението за допълване на Програмата за разпореждане и управление на имоти – общинска собственост, с общо 1163 декара земеделска земя /477 имота/ в селата Скравена, Литаково, Врачеш и Радотина получи подкрепа в ОбС. „За” гласуваха 20 съветници, 5, бяха против, 1 се въздържа, а 3-ма не участваха в гласуването.


Да припомним, че ОбС се произнася за втори път по това предложение. Първото решение бе върнато от областния управител с мотива, че общината не е представила актове за частна общинска собственост и протокол, с които да докаже собствеността си върху земите по член 19. Тези документи бяха предоставени на вчерашното заседание на ОбС.


Имотите ще бъдат предложение за продажба. По думи на кмета към тях вече има проявен инвеститорски интерес.