Борис Борисов: Може да генерираме добри приходи от наеми и аренда. Досега в тази ниша не е работено. 


Община Ботевград стопанисва  74 442 декара земеделска земя, останала след възстановяване собствеността на земята и изготвяне на план за земеразделяне. Така на практика община Ботевград е най-големият стопанин на земеделска земя в региона. Въпреки това обаче до 2016 година приходите от земята, постъпили в общинската хазна, са малко над 2000 лева. От началото на тази година общината е реализирала приходи над 65 000 лева. Сключени са 32 договора за наем и аренда. 


„Генериране на повече приходи от земеделска земя ще бъде един от приоритетите ни през следващите години. Досега тази ниша не е използвана” – заяви зам.кметът по финансовите въпроси Борис Борисов. Общината е започнала активно да работи по актуване на земеделските земи, към които има проявен интерес да бъдат наети. Работата е огромна, тъй като става дума за близо 11 000 имоти, всеки от които  трябва да бъдат актувани отделно. 


Най-много общинска земеделска земя има в землището на Боженица – на 1 500 имота. Следват Радотина  и Врачеш , които също са  над 1000  имота, най-малко е в землището на Ботевград - - 343 имота. 


С решение на Общинския съвет са определени наемните цени на земеделската земя. 15 лева на декар е цената на пасища и мери  от 1-7 категория, 13 лева на декар за 8-10 категория.  За ниви 1-7 категория  е 19 лева на декар, за 8-10 категория  - 16 лв. 


Според зам.кмета Борис Борисов интересът към наемане на земеделска земя се увеличава. Търсят я най-вече животновъдите, които я използват за пасища.