Вече се превръща в традиция на 1 ноември членовете на местния Клуб на пенсионера „Ехо” да отбелязват Деня на народните будители.
Така стана и вчера на обяд. В словото си Пейо Мирчев, ръководител на клуба и дългогодишен просветен и културен деятел в селото, говори за значението и приноса на народите будители в историята на страната ни.
Като всяко селище и Лопян също има своите личности, които той спомена в словото си.
За пръв възрожденец се смята Мирчо Станчов, който е избягал от Панагюрище от турците и се е преселил в Лопян. Тук поставя началото на голям род, между които е и неговият внук Хаджи Станчо поп Николов. Той е съратник на Левски, председател на местния революционен  комитет, заради която дейност е осъден и заточен в Диарбекир.   По негова инициатива е построен  черковен храм в селото. Пак по негова идея е построена и първата училищна сграда, в която е бил и учител.
Друг възрожденец е шивачът Генчо Матев Генчев, който открива първата училищна „паралелка” и учи децата на четмо и писмо.
За будители в селото се считат всички учители, които са преподавали през годините в местното училище. И дейците на културата, които имат заслугата да доразвиват през времето културната дейност на селото и да я предават на следващите поколения.
Председателката на читалището и директор на училището Мила Манчева поднесе поздравителния адрес от Общинското ръководство по повод Деня на българските будители.
На този ден е родена и дългогодишната учителка Мария Пеева, която също получи поздравления и букети от свежи цветя.