Данъчните приходи в актуализирания бюджет 2013 със сигурност няма да се изпълнят, става ясно от данните на финансовото министерство за деветмесечието. По всяка вероятност неизпълнението в края на годината ще бъде над 500 млн. лв., след като изоставането от плана към края на септември е с около 700 млн. лв., коментираха експерти пред "Труд". Според тях заради проблема с приходите ще се наложи значително свиване на разходи, а според някои анализатори има риск и от нова актуализация и надхвърляне на заложения в бюджет 2013 дефицит от 2% от БВП. Още в средата на годината Националната агенция за приходите алармира за опасността от неизпълнение на числата, заложени от предишното правителство. Това наложи и актуализацията на бюджет 2013 от сегашния парламент. В бюджета "Дянков" бяха заложени с 1,35 млрд. лв. повече данъчни приходи за тази година в сравнение с 2012-а. С актуализацията увеличението беше смъкнато на 800 млн. лв. За първите девет месеца обаче са събрани едва около 100 млн. лв. допълнителни приходи в сравнение с данните в края на септември 2012 г. "Вижда се, че се закъсва с приходите, и то след актуализация на бюджета, изпълнението им е повече от трудно. Това поставя под риск заложения дефицит, който е на ръба. На фона на тези данни в бюджет 2014 са заложени 1,25 млрд. лв. повече данъчни приходи. Може би този критерий трябва да се преосмисли", коментира пред "Труд" Петър Ганев от Института за пазарна икономика. Според него до нова актуализация на бюджет 2013 няма да се стигне, но ще се наложи свиване на всякакви разходи, като например неплащане на обещаваните коледни добавки за пенсионерите. "При такова изоставане не знам какви мерки могат да помогнат. Няма как да се изпълнят заложените приходи", заяви пред "Труд" и бившият зам. финансов министър Любомир Дацов. Според него правителството няма да може да прави допълнителни разходи в края на годината, явно визирайки и коледните добавки. От финансовото министерство вчера не коментираха числата. На фона на изоставането в приходната част разходите като дял от планираното за годината изпреварват нивото от септември м.г. макар и с малко. На годишна база повече растат социалните разходи, субсидиите и капиталовите разходи. Така в републиканския бюджет към септември е натрупан дефицит от 313,4 млн. лв. при излишък от 612,6 млн. лв. година по-рано. Какви са числата Изоставане на приходите е повсеместно - както при данъците, така и при неданъчните постъпления, особено при тези от стопанисване на държавна собственост. Приходите от ДДС например са с 228 млн. лв. повече спрямо септември 2012 г., а се чака ръст от 555 млн. лв. От данъка върху доходите на физическите лица досега са събрани 30 млн. повече, а от този налог се очакват 230 млн. лв. отгоре. Според отчета на финансовото министерство към септември постъпленията от данъци и осигуровки са 16,5 млрд. лв., което е 72,3% от годишните разчети. От ДДС са събрани 5,48 млрд. лв. (71,6% от плана), от акцизи - 2,99 млрд. лв. (72,7%), от осигуровки -