В бюджета за 2014 година са предвидени доста повече средства за социална грижа. Това заяви министър-председателят Пламен Орешарски на провежданата в парламента дискусия на тема „Борбата с бедността в България". "Със 76.5 млн. лв. повече са предвидени за подкрепа на децата и семейства. За подкрепа на хората в неравностойно положение са отделени 20 млн. лв. повече, а за възрастните хора те са с над 200 млн. лв. повече", каза още Орешарски. "Бедността винаги е била актуална тема от десетилетия. В последните 5 години за първи път от много години бедните не намаляха, а се увеличиха в световен мащаб. Няма по-ефективни мерки за борба с бедността от създаване на предпоставки за увеличаване на заетостта", категоричен беше премиерът. "Усилията за повече заетост не може да обхванат всички наши съграждани. Днес държавата не е в състояние да покрие дори минималните критерии за подпомагане на всички домакинства, затова усилията ни са насочени към подкрепа на най-уязвимите групи”, каза още Орешарски. "Възнамеряваме допълнително да предложим схема за данъчно облекчение на хората с най-ниски доходи". Орешарски уточни, че до това решение се е стигнало след среща с парламентарните групи, които подкрепят кабинета, както и със синдикатите. Премиерът заяви, че схемата предвижда възстановяване на платения данък върху минималната работна заплата. Техниката на този тип данъчен кредит предполага възстановяване на данъка да се реализира след подаване на годишната данъчна декларация в началото на по-следващата 2015 г., което означава еднократно връщане на всички 12 данъчни плащания, реализирани през 2014 г., обясни Орешарски. Така по думите му бюджетът за 2014 г. няма нужда да се коригира. Ефектът от въведения данъчен кредит ще се планира в бюджета за 2015 г. "По този начин реализираме две цели. Първо увеличаваме разполагаемия доход на работещите на минимална работна заплата, без да затормозяваме разходите на фирмите за труд и по същество запазваме тяхната конкурентоспособност. От друга страна реализираме поетия ангажимент да се облекчат най-ниските доходи, без да се лишаваме от предимствата на пропорционалното подоходно облагане, важно за реализиране на икономическите ни цели”, отбеляза премиерът. Той припомни, че този ангажимент е бил датиран за втората половина на управленския мандат.