Виждаме, че има много параполитически формирования – кръгове, неправителствени организации, които реализират политика по същество, без да носят отговорност. Затова беше важно да се отправи посланието към българските граждани, че демократичната партийна система е основата на една демократична държавата. Не само, защото това е по Конституция, а защото така е във всяка една демокрация. Това заяви Сергей Станишев, председател на ПГ на КБ, пред журналисти в парламента. Според него е било важно да се заяви волята на КСНС и да се упълномощи министър-председателят, отговаряйки на обществените очаквания за повече прозрачност, да инициира на един от следващите Европейски съвети предложението за регулация на по-голяма прозрачност на доходите и собствеността на политиците, както в ЕС, така и в държавите членки. „По втората тема, която бе в центъра на дискусиите, беше от голямо значение за гражданите да знаят, че държавата има план, който се изпълнява, който е много широк и комплексен по отношение на кризата с бежанците и нелегалната имиграция. Той започва от ограничаване на притока на нелегални емигранти и засилване на контрола по границите, което вече дава ефект. Говорил съм с много кметове на гранични общини, които усещат разликата. Това личи и от статистиката на притока на нелегални имигранти, които пресичат границата”, заяви лидерът на БСП . По неговите думи с разполагането на бежанците, които бягат от една война, трябва да покажем просто човешко отношение към тези хора, към жените и децата. Той уточни, че този план включва множество действия, засягащи техния здравен статус, социалното им положение и образованието на децата им. „За този план правителството периодично ще се отчита по неговото изпълнение пред българското общество и пред институциите. Освен всичко останало, беше заявена, и това е важен сигнал за хората, способността на държавата да решава този проблем, да концентрира всички необходими организационни, институционални и финансови ресурси, за да посрещнем тази нова необичайна ситуация за България, която поражда много страхове и тревоги, по един организиран и достоен за държавата ни начин. В този случай, КСНС беше сериозен успех на държавата”, заключи Сергей Станишев.