Нерегламентирани сметища загрозяват красивата местност Рудешки дол, която е едно от предпочитаните места за разходка и отдих на ботевградчани, най-вече на живеещите в ЖК „Васил Левски”. Грозната гледка е заснета от наш съгражданин, потресен от безхаберното отношение към природата. Снимките са предоставни без коментар от техния автор. Вероятно мъжът таи надежда, че те ще „трогнат” виновниците за замърсяването и ще им напомнят, че отпадъците трябва се изхвърлят на определените за тази цел места.