Държавният съдебен изпълнител Надя Василева е обявила публична продан на поземлен имот в местността „Рудешки дол” с площ от 5730 кв.м. заедно с построената в него база за обучение и квалификация на кадри. Имотът е собственост на фирма „Крисманс” ЕООД – София. Според справка в Търговския регистър фирмата се занимава с производство и търговия на кожени облекла.


Базата бе построена в началото на 90-те години от бившия Керамичен завод, когато негов директор бе сегашният кмет Георги Георгиев. След обявяването на завода в ликвидация базата бе продадена на бизнесмен от Етрополе, а след това няколко пъти е сменяла собствеността си.
През изминалата година община Ботевград е изпратила публична покана към управителя на фирмата Стоян Бориславов Гошин да внесе дължимите такса смет и данък сгради за имота.


Заради невърнати дългове съдия-изпълнител продава базата на публичен търг чрез тайно наддаване. Началната цена, от която ще тръгне наддаването, е 158 700 лева. Оглед на имота може да се прави всяка сряда от 9 до 14 часа. Офертите на кандидат-купувачите се приемат до 17 часа на 11 февруари 2013 година, съобщава „Ботевградски вести плюс”.