Към Регионалния инспекторат по образование – София област е създаден обществено- консултативен съвет. В него влизат  Весислава Панджерова - директор на ОУ”Св.Св.Кирил и Методий” с.Челопеч; Виолетка Петкова - експерт от Централата на СБУ и отговорник на Софийска област; Галя Тодорова – преподавател по история, география и информационни технологии в ОУ „Костенечки” с. Костенец; Десислава Найденова – директор на Професионална гимназия – гр.Етрополе; Ецо Благоев - Съюз на работодателите в системата на народната просвета в България – директор на ОУ ”Г.Бенковски” – с. Мирково; Ирина Стайкова - Национална асоциация на ресурсните учители; Каролина Маринова – Синдикат „Образование” към КТ „Подкрепа”-председател на Регионален Синдикат Образование – София област; Марияна Павлова  – Министерски съвет , заместник-председател на Агенция за професионално образование и обучение; Мила Вукова – Министерство на труда и социалната политика, Агенция за хората с увреждания – главен инспектор в дирекция „Интеграция на хората с увреждания”; Ренета Кръстанова – Национално сдружение на общините в Република България – зам.-кмет на община Своге; Росица Тодорова – директор на НУ „Христо Ботев” гр.Годеч; София Торолова – Областна администрация – заместник областен управител на Софийска област; Станчо Атанасов – директор на Професионална гимназия „Велизар Пеев”, Своге.
Членовете на Съвета са номинирани след публично отправена покана от страна на Регионалния инспекторат по образование до представителите на работодателски и неправителствени организации, осъществяващи дейността си в областта на образованието и професионалното обучение.
Обществено-консултативния съвет се създава в изпълнение изискванията на Министерството на образованието и науката. Неговата цел е да подпомага началника на регионалния инспекторат по образованието при формиране на позиции, становища и приемане на инициативи в областта на образованието и науката, при спазването на принципите на публичност и прозрачност
Първото заседание на Съвета е насрочено за 5 декември 2013 година.