Кандидатстудентската кампания в Международното висше бизнес училище стартира на 10 март. От тази дата започва приемането на документи. Определени са четири изпитни дати, на които кандидат-студентите могат да пробват силите си.  Първият изпит е насрочен за 6 април, вторият – за 15 юни, третият и четвъртия ще се проведат на 12 и 13 юли. В балообразуването ще бъде включен най-високият резултат, който е показал съответният кандидат-студент.

За учебната 2008-2009 год. МВБУ предлага обучение по четири бакалавърски програми – Бизнесадминистрация, Счетоводство и контрол, Международни икономически отношения и Туризъм.  В балообразуването за първите две ще участва удвоената оценка от теста по общообразователна подготовка и оценките от държавните зрелостни изпити. При балообразуването за останалите специалности ще се ползват оценките от теста по общообразователна подготовка, чужд език и оценките от матурите.

В състезателния бал на кандидат-студентите, които са завършили средно образование през изминали години, ще участват оценката от теста по общообразователна подготовка и оценките по български език и математика от дипломата. Едиствено за специалността “туризъм” ще се взимат предвид резултатите по български език и география от дипломата за средно образование, както и оценката от положените изпити в МВБУ.