Клубът на пенсионерите в Етрополе е организирала за  11.12.т.г. посещение на пенсионерския клуб на гр. Берковица.
В програмата е включено  разглеждане забележителностите на града, запознаване с историческото му минало и със живота на възрастните хора там.
Това е част от богатата и разнообразна програма, която нашият Клуб осъществява за разнообразяване живота на възрастните хора от Етрополе.