Агенцията по заетостта като член на мрежата „Европейски услуги за заетост” (EURES) организира информационна среща, на която ще бъдат представени условията за кандидатстване по програма  „The job of my live”. Тя осигурява на млади хора /на възраст от 18 до 35 години/ от Европа практическо обучение и квалифицирана работа в Германия.
Информационната среща ще се проведе на 11 декември от 10 часа в център „Работа” на Бюро по труда – Ботевград.   


EURES (Обединение на европейските служби по заетост) представлява мрежа за сътрудничество между ведомствата по труда и Европейската комисия. Синдикатите и организациите на работодателите също участват като партньори. Целите на мрежата на EURES е да се улесни свободното движение на работна ръка в рамките на Европейското икономическо пространство (ЕИП), състоящо се от 27-те държави-членки на ЕС, Норвегия, Лихтенщайн, Исландия и Швейцария.
EURES предоставя безплатни услуги както на търсещите работа лица, така и на работодателите.