Откритата във фоайето на Общинската администрация изложба с детски рисунки под надслов „Мисия Спасител2008” се превръща в постоянна изложба.
По решение на общинското ръководство рисунките ще се подменят периодично с рисунки на местни таланти. А че такива в Етрополе и общината има го показаха наградените млади таланти в конкурса за детска рисунка "Мисия Спасител2008", които получиха и своите награди на 8 май в заседателната зала на общината.