До 3 февруари общинските земеделски служби ще приемат документи за ваучери за газьол с намален акциз. На облекчението имат право всички регистрирани земеделски производители, които използват горивото в работата си.
 Условията за кандидатстване бяха разяснени от директора на Областната служба земеделие Христина Стойкова, която днес се срещна със земеделски производители в Ботевград.

Общият размер на държавната помощ е 84 млн. лв. От нея могат да се възползват фермерите, които обработват площи със земеделски култури или отглеждат животни, това важи и за пчеларите.  За кандидатстването не се изискват други документи, освен лична карта и картончето  за регистрация, уточни Христина Стойкова.

В заявлението получателят трябва да посочи прогнозата си за горивото, което ще потреби през годината според видовете култури и броя животни, които отглежда. Парите ще се дават на два етапа. На първия  - от 1 април до 15 май, одобрените кандидати ще получат ваучери за 60% от прогнозните количества, а на втория - за остатъка до реално потребеното.

С ваучерите стопаните ще могат да купуват газьол от бензиностанциите. Документът може да се използва само за това, а размяната му за пари е забранена. За нарушителите са предвидени глоби като най-голямата е 10 хил. лв.
От началото на тази година фермерите трябва да водят дневник по образец за изразходваното количество гориво, в който да записват предприетите агротехнически действия по обработката на почвата и мероприятия, свързани с отглеждането на животните.