От 29 януари ефективно влиза в сила и задължителното набиране на 0 и код на населеното място преди номера за градските разговори от фиксиран телефон. Тази промяна важи още от края на 2010 г., но за да улесни плавния преход между двата начина на набиране, досега VIVACOM предоставяше възможност на абонатите си да избират фиксирани номера от съответното населено място и по двата начина. Това означава, че ако досега потребителите са провеждали разговорите със своите съграждани само с набирането на съответния телефонен номер - например „2345" - сега те ще трябва да добавят 0 + код на населеното място + „2345" - както правят, когато желаят да проведат междуградски разговор. Независимо от промяната в начина на набиране, тези разговори ще продължат да се таксуват като градски.


Абонатните постове в Софийска област ще бъдат разделени на две групи – започващи с код 0 71 и 0 72. С 0 72 ще се избират номерата в по-големите градове: БОТЕВГРАД, Етрополе, Костинброд, Самоков, Ихтиман, Елин Пелин, Своге, Сливница, Златица и Годеч. В рамките на тези селища ще се говори на цената на градски разговор. Останалите градове и села ще се избират с код 0 71, като и при тях ще важат същите тарифи. Накратко казано – ако проведете разговор между Ботевград и Самоков, той ще се таксува като градски. Същото важи и за обаждане между Трудовец и Правец или Брусен примерно. Интересното в новото райониране е, че ако се обадите от Ботевград до Врачеш, то Вие ще заплатите за междуградски разговор по съответната тарифа.
Заплаща се и за междуградски разговор, когато той се провежда със съседно населено място на не повече от един километър. От друга страна ще разговаряте по градска тарифа при разстояние на селищата от 100, 200 и повече километра.