Задължението микропредприятията да правят график за годишните отпуски на служителите ще бъде премахнато и така ще икономиса на бизнеса над 6 млн. лв. Предложението е залегнало в третия пакет  от мерки за намаляване на административната тежест, публикуван в портала на правителството за обществено обсъждане.

Ако улеснението се приеме, ще се намали административната тежест за 343 000 микропредприятия с персонал до 9 заети, които представляват 92% от общия брой на предприятията в реалния сектор