В края на изминалата седмица станаха известни фирмите, спечелили обществена поръчка с предмет „Ремонт и възстановяване на улична мрежа и полагане на канализация в населените места на община Ботевград“ , обособена в две позиции:


"Частично изграждане на участък отул."Индустриална" от О.Т.2517 до О.Т.2509 в гр.Ботевград"; “Полагане на трошенокаменна настилка и асфалтиране по улица в с. Врачеш, между кв. 78 и кв.80, от О.Т. 218 към О.Т. 219 с дължина 60м”; „Изграждане на пътно легло в с. Врачеш, от О.Т. 118 по път за Гробищен парк с дължина 590м";


„Изграждане на канализация по ул. "Цар Калоян", O.T.11 до О.Т.37,с.Скравена -120 м”; „Изграждане на канализация на ул."№7", от О.Т. 68 до О.Т. 146,с.Новачене - 115м.“ ; „Изграждане на канализация по ул."Възраждане", от О.Т. 87 доО.Т. 119, с. Литаково - 172м.“.


Комисията е разгледала офертите по реда на тяхното постъпване, както следва: 1. „Автомагистрали Хемус” АД, 2. „Люник” ЕООД, 3. „Пътстрой - 92“ АД, 4. „Пътстройинженеринг“ АД, 5. „Гарант-90-Цонев и Сие“ ООД и 6. „Вера Строй“ ЕООД. Първата и петата фирма са подали оферти само за обособена позиция №1, а останалите дружества – и за двете обособени позиции.


Ето и класирането:


За обособена позиция №1


 На 1-во място: „Пътстрой - 92“ АД - с общ брой точки 100 т.


 2–ро място: „Автомагистрали Хемус” АД - с общ брой точки 98,82 т.


 3–то място: „Гарант-90-Цонев и Сие“ ООД – с общ брой точки 82,55 т.


 4–то място: „Пътстройинженеринг“ АД – с общ брой точки 81,18 т.


 5–то място: „Вера Строй“ ЕООД – с общ брой точки 80,25 т.


 6–то място: „Люник” ЕООД – с общ брой точки 80,24 т.


За обособена позиция №2


На 1–во място: „Люник” ЕООД – с общ брой точки 96,65 т.


2–ро място: „Пътстрой - 92“ АД - с общ брой точки 85,00 т.


3–то място: „Пътстройинженеринг“ АД – с общ брой точки 83,91 т.


4–то място: „Вера Строй“ ЕООД – с общ брой точки 81,61 т. 


Общата прогнозна стойност на поръчката е 95 815,00 лева без ДДС, като срока за изпълнение за позиция №1 е 15 календарни дни, а за позиция №2 – 50 дни.


За повече информация - http://botevgrad.bg/obshtina/poruchka/c-14-14112016g-sabirane-na-oferti-s-obyava-s-predmet-remont-i-vazstanovyavane-na-ulichna-mrezha-i-polagane-na-kanalizatsiya-v-naselenite-mesta-na-obshtina-botevgrad-v-dve-obosobeni-pozitsii-77