Мисля, че и тази година администрацията представя пред Общинския съвет един изключително добре обмислен и съдържателен проект за бюджет и инвестиционна програма. Бюджетната рамка възлиза на 18 463 000 лева. Държавната субсидия, която получава общината, е в размер на 9 800 000 лева. В самата бюджетна рамка ние сме заложили почти още толкова, за да достигнем сумата от 18 463 000 лева. Средствата ще дойдат като си свършим работата с утвърдената от Вас данъчна политика, от продажби на ненужно имущество, което ще утвърди ОбС, такси и т.н. Близо 7 000 000 лева от приходите ще отидат по делегирани дейности – училища и детски градини, 1 000 000 лева отиват за издръжка на администрацията в Ботевград и селата. Сериозна сума е заложена за социални дейности – повече от 550 000 лева. Сериозна сума е заложена и за развитието на културата – близо 600 000 лева. Инвестиционната програма, която внасяме за разглеждане, също е много сериозна – инвестиции за 31 000 000 лева в Ботевград и във всичките села. Общата финансова рамка, която трябва да изпълним, надхвърля 49 000 000 лева. С тези думи на кмета Георги Георгиев започна обсъждането на проектобюджета на общината за тази година. Той подкани съветниците да задават "основателни въпроси". 


Йордан Йорданов предложи в разходната част на бюджета да бъдат заложени 350 000 лева за спорт, като 100 000 лева от тях да бъдат за издръжка на новата спортна зала. „Възхищавам се на това, че отново ни се предлага амбициозен бюджет. Ще се доверя на кмета и неговата администрация като подкрепя този бюджет”, каза съветникът от групата на ГЕРБ. Той отправи молба към кмета на една от следващите сесии да внесе докладна за увеличаване заплатите на кметовете на малките села в общината.


Иван Гавалюгов изрази мнение, че предвид на това, че правителството отпуска 1 819 000 лева за спортната зала, се налага сериозна корекция в проекта за бюджет, тъй като тези средства са предвидени в него. Той предложи с тази сума да бъдат увеличени средствата, заложени в приходната част от трансфери от държавния бюджет и съответно да се намалят собствените приходи в частта „продажба на общински нефинансови активи. Съветникът предложи още – от текущи разходи да се пренасочат 200 000 лева за спорт, 150 000 за издръжка на новата спортна зала. 400 000 лева, които да отидат в перо „социални разходи и стипендии” за помощи на възрастните хора – 200 000 лв. за Великден и 200 000 лв. за Коледа.
Последното предложение, което направи Гавалюгов, бе в капиталови разходи да се предвидят 20 000 лева за привеждане на част от детските площадки в съответствие с наредбата.


Цветан Миньовски предложи да се предвиди увеличение на заплатите на служителите в общинската администрация.


Филип Филипов направи няколко предложения: да се заделят 40 000 лева за привеждане на 30% от детските площадки с нормативните изисквания; до 30 000 лева да се предвидят за реконструкция и ремонт на „спящите полицаи”, които не отговарят на стандартите; да бъдат предвидени 90 000 лева за ремонт на покрива, за подмяна на дограмата и на отоплителната инсталация в коридорите на поликлиниката, в която се намират кабинетите на личните лекари и лекарите-специалисти.
 
Цеца Христова заяви, че е наложително да се предвидят средства за укрепване източния бряг на река Касица в Трудовец. За целта тя предложи общината да предвиди 100 000 лева в бюджета. Съветничката предложи да бъдат отпуснати още 30 000 лева за отпушване на шахти по улици в общината.


Христо Якимов поиска от общинското ръководство да даде разяснения по следните въпроси: защо в програмата за капиталови разходи не е посочено откъде ще се осигурят средства за ремонт на часовниковата кула; от общинския бюджет ли ще се заплати санкцията, наложена на общината, по проект „Ние сме част от Вас”, по който се изграждат центровете за деца, лишени от родителски грижи; за коя сграда на ОУ „Н.Й.Вапцаров” се предвиждат средства за възстановяване на декоративен корниз; защо се предвиждат близо 21 000 лева за изграждане на ротонда и околно пространство, след като обектът вече е открит; по същата причина защо са предвидени 127 980 лева за ремонт на ЦГЧ „Форум”; защо в инвестиционната програма, в графата за Гурково, са предвидени 81 106 лева за възстановяване на пътя с. Люти дол – с. Литаково – с. Радотина - с. Краево;  защо се предвиждат средства за изработка на 8 броя пластичен герб на Обищина Ботевград за централна градска част, след като сумата от 3 840 лева за тази цел се отчита като платена през миналата година. 
Христо Якимов предложи да се предвидят средства за асфалтиране на улица „Бузлуджа” в Ботевград и за читалищата в селата Радотина и Гурково.
„В празничната програма на общината са предвидени 1000 лева за Деня на родилната помощ, а ние взехме решение да бъдат отпуснати 500 лева. В тази връзка предлагам или да си променим решението, или в празничната програма да бъде отразена сумата 500 лева”, каза в заключение Христо Якимов.


По повод заложената сума от 456 093 лева за изграждане на пречиствателна станция в Радотина, Марияна Горгачева попита: „Спечелен ли е проект от общината за изграждане на пречиствателна станция, на каква стойност е той, съобразено ли е инвестиционното намерение с желанието на жителите на селото, както и с възможностите за водоснабдяване в Радотина?”. Съветничката сподели, че голяма част от жителите на селото, с които е водила разговори, смятат, че на този етап приоритетно трябва се пристъпи към подмяна на водопровода и изграждане на канализация по главните улици.


В отговор на изказването на Йордан Йорданов, кметът Георгиев заяви, че Общинският съвет няма да има нищо против, след като председателят на комисията прави това предложение и посочва откъде ще дойдат средствата. Градоначалникът беше категоричен, че няма да внесе докладна за увеличаване на заплатите на кметските наместници. По повод предложението за увеличаване възнагражденията на общинските служители, Георги Георгиев заяви: „Общинските служители не са забравени от кмета, а по-скоро от държавата. За 2014 година не е предвиден нито лев за повишение на заплатите.”. Градоначалникът съобщи, че е увеличил заплатите на служителите от данъчната служба при общината.


„Парите за спортната зала не са дошли, ако бяха дошли, щях да внеса днес предложения за промяна на финансовата рамка”, каза кметът в отговор на Иван Гавалюгов. Георги Георгиев заяви още, че не приема предложенията на съветника и на колегата му Филип Филипов. „По отношение на болницата и поликлиниката – да каже г-н Миньовски защо тече покривът. Той е правил последния ремонт, и то не по мое време. Лекарите трябва да осигурят подходящи условия за пациентите, както е регламентирано в закона.”, допълни Георгиев.Според кмета приоритет номер едно за  радотинци е изграждането на пречиствателна станция, за която общината е осигурила средства по проект.  „Част от водопровода в селото вече е подменен”, отговори Георги Георгиев на въпросите на д-р Горгачева.


Средствата за Часовниковата кула са предвидени по проект за развитие на туризма в Община Ботевград. В единия договор за ремонт на пътища от четвъртокласната пътна мрежа в общината се предвижда ремонт на улица в Гурково. По тази причина средствата са отбелязани и в графата за това населено място. Общината успя да намали санкцията наложена по проекта „Ние сме част от Вас”, дори в момента води дело тя да бъде изцяло отменена. Що се отнася до средствата в размер на 60 000 лева за ремонт на декоративния корниз, те са за старата сграда на училището. Това разясни Георги Герогиев в отговор на Якимов. Той подчерта, че проектът за ремонт на ОУ „Н.Й.Вапцаров” се изпълнява от фирма, определена от Министерството на икономиката и енергетиката.
За Трудовец са предвидени 2 000 000 лева през тази година. Ако дойдат повече пари ще извършим ремонт на коритото на реката. След този отговор на кмета Цеца Христова оттегли предложението си.


Пълното съдържание на отговорите на Георги Георгиев може да чуете от аудиоматериала под публикацията.