Има основателни съмнения, че внасяният в България суров петрол сорт "Урал" е оценяван по значително по-високи стойности от борсовата му цена, увеличена със застраховките и навлото, съобщи научно звено, ръководено от бившия премиер Иван Костов.

Последиците от това облагодетелстват групата "Лукойл" и нанасят значителни щети на българските домакинства и институции, а също така и намаляват конкурентоспособността на българските фирми, пише в анализ на Лабораторията за риск мениджмънт към Нов български университет, ръководена от Костов.

Посочва се, че анализът на данните е извършен чрез специално изработена методика в лабораторията, която позволява да се изчисли и сравни цената на доставения суров петрол сорт "Урал" с борсовите цени; да се изчислят осчетоводените разходи за суровината и разликата с тези, които би следвало да се формират при прилагане на борсовите цени.

Направено е същото сравнение и по отношение на възстановения данъчен кредит по ДДС. Той е на базата на официални данни, предоставени от Агенция "Митници" за вноса и облагането с ДДС на суровия петрол в страната в периода 2006-2014 г.

Много от анализите на лабораторията се предоставят срещу заплащане като малка част от тях е публична без да се плаща. В този случай целият анализ е достъпен за обществото.

Анализът е озаглавен "Основателни съмнения за ощетяване на бюджета на Република България с цената на суровия петрол".

"Анализът и прогнозите не изразяват политически пристрастия; не третират предмета на анализа положително или отрицателно. Документът дава аргументи за ползата или за вредата за всички страни; третира темата и от гледна точка на управлението на процесите", се посочва още в уводната част на документа както и че авторите му не носят отговорност за информация и материали, изхождащи от други източници.

В лабораторията са взели за отправна точка средните цени на суровия петрол сорт "Брент" по данни на Световната банка, която смятат за по-надежден източник и отбелязват, че Агенция "Митници" не би трябвало да приема тази цена, при положение, че облага вноса на сорт "Урал". Още повече, че от 2006 до 2013 г. цената на брента е средно с 2.4% по-висока от тази на "Урал".