В Софийска област само седем земеделски производители са получили банкови кредити за одобрените им проекти, които са гарантирани от Националния гаранционен фонд. Общата стойност на тези кредити е 2.4 милиона лева. От община Ботевград няма нито един земеделец, който да е поискал гаранция от фонда, съобщи Добромир Люцканов, главен експерт в НГФ. Днес той се срещна със земеделски производители от региона. Целта бе да им разясни какво предлага гаранционният фонд, как се кандидатства, какви са условията и предимствата за земеделците.
Фондът работи с 14 банки, които преди това са се явили на конкурс. Максималната лихва на земеделските кредити е 9%, а средната 6.7% - съобщи той. Освен това бенефициентите не плащат такса за разглеждане и годишна такса за обслужване на кредита.
Условието, което гаранционният фонд изисква, е кандидатът да участва с 15% съфинансиране при реализирането на проекта, да заложи закупените активи и залог на субсидията.
Националният гаранционен фонд гарантира до 80% от кредита, но не повече от 3 милиона лева – обясни Д. Люцканов.
Националният гаранционен фонд улеснява кредитирането само на одобрени проекти по мерки 121, 122 и 123 на Програмата за развитие на селските райони на ЕС.