По-възрастните етрополци помнят пустеещото място пред болницата в Етрополе. Преди около 30 години се направи опит за облагородяване на терена, като беше построено т.н. „водно огледало” и прилежащите към него алеи. 
От края на миналото лято се започна изграждането на нов обект, наречен „Езерото”.
Стойността му е 800 хил. лева и се изгражда по линия на трансграничното сътрудничество. На практика чрез реконструкцията се разширява и преобразява коренно предишното състояние на парка.
Според заместник-бригадира Стоян Миленов Стойков /на първата снимка/, с когото разговаря наш представител, обектът ще се изгражда на два етапа.
През първия етап се  предвижда изграждането на ново парково осветление, езеро-атракцион за гражданите, нова алейна мрежа и кафе-бар. Пусковият срок е през месец май.
Вторият  включва монтиране на съоръжения, които да осигурят през зимните месеци заледяване на езерото за ледена пързалка.
Хубавото на работата до сега е това, че меката зима благоприятства почти непрекъснатото изпълнение на поставените задачи. Част от работниците на фирма „Ласком”, която работи на „Езерото”, са разпределени на още  два обекта, единият от които е на манастира „Варовитец”.