По електронната поща получихме Общинската транспортна схема, която е в сила от 04.03.2014 г.
1. Етрополе - Лопян – Брусен - Етрополе - час на тръгване - 7.15 ч. - изпълнява се целогодишно. 
2. Етрополе - Лопян – Брусен - Етрополе - час на тръгване - 12.00 ч. - изпълнява се през периода от  01.07. до 14.09.  и всички почивни и празнични дни.
3. Етрополе - Лопян – Брусен – Лопян - Етрополе - час на тръгване - 12.00 ч. - изпълнява се през периода от 01.01 до 01.07. и от 15.09. до 31.12. без празнични и почивни дни.
4. Етрополе - Брусен - Лопян - Етрополе - час на тръгване - 17.35 ч. - изпълнява се целогодишно.
5. Етрополе - Ямна - час на тръгване - 6.00 ч. - изпълнява се целогодишно, само в работни дни.
6. Етрополе - Ямна - час на тръгване - 7.40 ч. - изпълнява се целогодишно, само в  празнични и почивни дни.
7. Етрополе - Ямна - час на тръгване - 13.35ч. - изпълнява се целогодишно.
8. Етрополе - Ямна - час на тръгване - 17.40 ч. - изпълнява се целогодишно.
9. Етрополе - Бойковец - час на тръгване - 6.00 ч. изпълнява се целогодишно само в работни дни.
10. Етрополе - Бойковец - час на тръгване - 8.00 ч.- изпълнява се целогодишно,  само в празнични и почивни дни.
11. Етрополе - Бойковец - час на тръгване - 12.00 ч. - изпълнява се целогодишно.
12. Етрополе - Бойковец - час на тръгване - 17.30 ч. - изпълнява се целогодишно.
13. Етрополе - Оселна - час на тръгване 8.00 ч. - изпълнява се целогодишно, в сряда.
14. Етрополе - Оселна - час на тръгване – 15.00 ч. - изпълнява се целогодишно, в сряда.
15. Градска автобусна линия № 1 - час на тръгване 6.50 ч. - изпълнява се целогодишно в работни дни.
16. Градска автобусна линия № 2- час на тръгване 6.55 ч. - изпълнява се  целогодишно в работни дни.
17. Градска автобусна линия № 3 - час на тръгване 16.30 ч. - изпълнява се целогодишно в работни дни.