Кметът на общината за втори път е изпратил официално писмо до Областното пътно управление с искане в плановете за ремонт на републиканските пътища през 2014 година да бъдат включени и отсечките Ботевград-Разлив и Ботевград-Литаково. Те са част от републиканската пътна мрежа и поддръжката им зависи от държавата.