За проблемите с маловодието в язовир “Бебреш” разговаряме с главния инженер на “Напоителни системи”-клон София инж. Божко Лилов и началник отдел “Водоползване, язовири и експлоатация" инж. Цеца Илиева.
 
- Инж. Лилов, какви са настоящите проблеми, свързани с язовир “Бебреш”?
 
Инж. Лилов - Проблемът е, че е ниско нивото. Много сушава беше миналата година, цялата зима, виждате, че нямаме тези снегове, които сме имали друг път. Изключително сушава беше и есента, и зимата. Няма и снегове за топене, а консумацията си е постоянна и се поддържа. В резултат язовирът падна почти на мъртъв обем.
 
- Носят се слухове, че вода от яз. “Бебреш” отива към яз. “Правец” /Езерото/. Как стоят нещата на практика?
 
Инж. Лилов – Ще си позволя да припомня времето, когато беше водната криза в София. Тук се носеха слухове, че едва ли не през някакъв тунел водата от яз. “Искър” е източена в Турция. Няма такова нещо. По принцип има връзка, изградена още при строежа на язовира. Имаше идея тези площи да бъдат поливани, да се правят и други неща. Но тази връзка в момента, и то от години, е прекъсната. Няма как към този момент да бъде черпена вода и не е черпена за пълнене на яз. “Правец” от яз. “Бебреш”. Абсурдно е да се твърди такова нещо.
По същия начин стои въпросът и със слуховете, че вода от яз. “Бебреш” се използва за водоснабдяване на Правец. Няма изграждана такава мрежа, просто ВиК Правец си има съвсем самостоятелни водоизточници за снабдяване на населението, няма нищо общо с яз. “Бебреш”.
 
- А какво е положението с ВЕЦ “Врачеш”?
 
Инж. Лилов  - Относно подключването на ВЕЦ-а - там нямаме никакво изтичане на водни маси, нямаме разпиляване. За подключването на ВЕЦ-а е дадено разрешението на кмета на Община Ботевград, респективно и на ВиК “Бебреш”.
 
Инж. Илиева – Централата по принцип тази година няма да работи. Включването е направено, но това не значи, че е довършено. Аз съм ходила два пъти на обекта. Той не работи и в момента и няма да заработи до пролетта на 2015 г. Просто е излишно да се мисли, че това включване е създало някакъв проблем на язовира.