СБХ – Ботевград създава организация за участието на художници от региона в Националния конкурс „Алианц България за живопис, скулптура и графика”, който има за цел предоставянето на нови възможности за българските художници да покажат пред публика свои творби. По такъв начин ще се стимулират техните творчески импулси за създаването на нови художествени произведения и ще се обогати съкровищницата на съвременното българско изкуство.
Организаторите са предприели действия за осъществяване на изложба в чужбина, на която да бъдат показани наградените творби и каталог с всички наградени автори и участници в заключителната изложба през 2014 г.


Проектът на Алианц България се осъществява със съдействието на централното ръководство на СБХ и неговите регионални представителства в страната.
Регионалната изложба за София, София област, Перник, Благоевград и Кюстендил ще бъде открита на 3 април в залите на ул. „Шипка” 6. Приемането на творбите е на 29 и 30 март. От 10 до 16 часа на същия адрес.


В конкурса могат да участват всички художници от страната, които приемат условията и работят професионално в посочените области. Всеки автор представя от една до три творби. Задължителен формат за живопис - до 200 см височина и ширина, за графика - 80 х120 см, скулптура -  200х200х200см. Всяка творба трябва да носи на гърба си следната информация; имена на автора, точен адрес и телефон, заглавие на творбата, техника, година на създаване на картината, точен размер, кратка творческа биография.


Творбите се селекционират от компетентно жури, определено от Алианц България. Наградите за регионалната изложба са парични: 6 за живопис – по 2000 лв.; 6 за скулптура - по 2000 лв.; 6 награди за графика  - по1000 лв.


Наградите за победителите в националната изложба в трите раздела също са парични – по 4 000 лева. Всяка парична награда ще бъде придружена със статуетка от известен автор. Всички наградени и номинирани автори ще получат дипломи.
Наградените работи остават собственост на Алианц България и влизат в колекцията на дружеството, съобщават организаторите.


Повече подробности за участието в конкурса може да получите от ръководството на СБХ – Ботевград – тел.: 0888008882.