УЧЕНИЦИ СЕ ЗАПОЗНАХА С РАБОТАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ЕТРОПОЛЕ


На 18 март се проведе, вече превърналият се в традиция - ДЕН НА САМОУПРАВЛЕНИЕТО. Ученици от СОУ ,,Христо Ясенов‘‘  се запознаха с работата на Кмета на Общината, заместник-кметовете, Директора на Дирекция /Общинска собственост, икономическо развитие, хуманитарни дейности, проекти и програми/, както и Началник-отдел /Хуманитарни дейности, проекти и програми/, Главен инспектор ,,Просвета, култура и вероизповедание‘‘ и Старши експерт ,,Връзки с обществеността‘‘. Мястото на Кмета бе заето от единственото момче в групата – Слави Детелинов. Ина Генадиева бе заместник-кмет за един ден. Йоанна Симеонова се запозна с работата на екипа, работещ в Отдел ,,Хуманитарни дейности, проекти и програми‘‘, а Ивета Георгиева имаше възможността да навлезе в дейностите, които се изпълняват  в Дирекция ,,Общинска собственост, икономическо развитие, хуманитарни дейности, проекти и програми‘‘. С инициативите, свързани с просветата, вероизповеданието, културните мероприятия, характерните за Етрополе празници, бе запозната Петя Лазарова, какво прави PR-ът на Общината научи Ирена Симеонова. За един ден в Общината имаше и нова секретарка – дванадесетокласничката Стефани Георгиева.
В 11:00 часа учениците от 12-ти клас при СОУ ,,Христо Ясенов‘‘ бяха посрещнати в Общинска администрация-гр. Етрополе. С основната дейност на общинската администрация и нейната структура, учениците бяха запознати от заместник-кмета на Общината – Росица Христова. От нея те научиха, че изпълнителната власт на територията на една община се изпълнява от кмета, а местният парламент е Общинският съвет. В община Етрополе има двама заместник-кметове, с различни ресори, като г-жа Христова отговаря за икономическата дейност, общинската собственост, здравеопазването, просветата, културата, благоустройството, спорта и туризма. В ресора на другия заместник-кмет Венета Гергова са строителството, проекти и програми. Подробна информация, на младежите, за реализираните проекти на територията на община Етрополе, бе поднесена от Анита Пешева - Началник-отдел /Хуманитарни дейности, проекти и програми/. Тя разказа, че до момента Общината е работила и продължава да работи по 40 проекта на обща стойност 60 млн. лв.
Учениците бяха приветствани и от Кмета инж. Богомил Георгиев, който след това ги покани и в своя кабинет. Той сподели, че е изключително радостен от факта, че такива млади хора, като тях имат амбицията и желанието да се запознаят с работата на една подобна структура, която има наистина голяма отговорност и роля за живота на жителите на Общината. В тази връзка той има разказа, че и в Общинска администрация-гр. Етрополе по програма ,,Старт в кариерата‘‘ много млади хора са започнали работи, след като са доказали своята компетентност, умения и не на последно място  отговорност. Междувременно дванадесетоклсниците разказаха на Кмета какво възнамеряват да учат, след като завършат училище, като повечето от тях са се насочили в различни области – история, биология, компютърни технологии, чужди езици и т. н.
След като учениците бяха разведени из цялата Общинска администрация от заместник-кмета Росица Христова, която ги запозна и с всяка една длъжност, която се изпълнява там, те споделиха, че за тях е било изключително интересно и увлекателно да се запознаят с работата на Кмета и останалите служители в Общинска администрация-гр. Етрополе.
Текстът и снимките са от Община Етрополе