Поради запитвания от страна граждани, публикуваме график на приемни дни в общинска администрация Ботевград:


Кмет на Община Ботевград: приемeн дeн ПЕТЪК от 14:00 - 17:00 ч., телефон за записване - 0723/ 66-636


Зам.-кметове на Община Ботевград: приемeн дeн СРЯДА от 14:00 - 17:00 ч., телефон за записване - 0723/ 66-636


Секретар на Община Ботевград: приемeн дeн ПОНЕДЕЛНИК от 14:00 - 17:00 ч., телефон за записване - 0723/ 66-636


Гл. архитект на Община Ботевград: приемни дни ПОНЕДЕЛНИК И СРЯДА от 14:00 - 17:00 ч., телефон за записване - 0723/ 69-124


ТСУ при Община Ботевград: приемни дни ВТОРНИК, СРЯДА и ПЕТЪК от 14:00 - 17:00 ч. и 9:30 – 12:30 ч. * без предварително    записване по телефон


Изнесено работно място към АГКК – София: приемни дни ВТОРНИК и СРЯДА от 13:30 – 17:30 ч. и 8:30 – 12:30 ч. * без предварително    записване по телефон