През изминалата 2013 г към газопреносната мрежа са се присъединили 146 нови абонати, отчитат от общинското дружество „Балкангаз”. От тях 86 са в Ботевград, 15 в Трудовец,  8 в Скравена, 11 – Врачеш, Новачене – 9, Рашково, Литаково и Боженица  - по  4. Обществено-административните потребители, които са се включили през м.г. са пет.
През 2013г. дружеството е продало на своите потребители общо 8 265 хил. куб.м. газ. Приходите от продажбата му са  5 872 хил. лв.


„Балкангаз” приключва годината с положителен финансов резултат в размер на 24 хил.лв. преди данъчно облагане.
В дружеството работят 19 служители, средната работна заплата е 648 лева.