Актьорът от Ботевград Симеон Владов избра празника Цветница, за да осъществи една своя идея - да посади дърво в двора на ОУ „Васил Левски” – първото училище, в което е учил. Той посвети инициативата на 100-годишнината на училището. В близост до засадения чинар актьорът посади и кипарис в памет на своя баща, който дълги години е работил в учебното заведение. 
В знак на благодарност учениците от група „Танцувай с мен”, участващи в проект „Равно начало светло бъдеще за децата на България” към Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейски социален фонд на Европейския съюз, поздравиха Симеон Владов със своя нов великденски танц. Ученици  от група „Театрална дейност и рецитаторско изкуство”, създадена по същия проект, се присъединиха към поздрава със стихотворения за пролетта.
Празникът, съпроводен с много усмивки и позитивни послания, завърши с идеи за съвместно сътрудничество и дейност. Това съобщиха от ръководството на ОУ „Васил Левски” в Ботевград и предоставиха снимки от вчерашното събитие.


Проектът BG051PO001-4.1.05-0181  „Образователна интеграция  на децата и учениците от етническите малцинства”,  „Равно начало, светло бъдеще за децата на България”.
се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейски социален фонд на Европейския съюз.