Едно растение търси
своето щастие в почвата.
Рибата - във водата,
Птицата - във въздуха.
Човек трябва да търси
Своето щастие в позитивната мисъл и действие.


Днес 22 април отбелязваме Международния ден на Земята- насочен към опазване на планетата Земя и съхраняване на живота върху нея. За първи път се отбелязва през 1970 г. в САЩ и Канада, а България се включва през 1993 г.
Целта е да се обединят хората на планетата в защита на околната среда.
Това е празник на чистата вода, земята и въздухът, крайно необходими за по-хубав, слънчев и здравословен живот.
Ние Целодневна Детска Градина, с благозвучното име „Еделвайс”, искаме да дадем своя принос за по-чиста и здравословна околна среда, инициирайки няколко мероприятия.


1. Съвместно с Горско стопанство Етрополе засадихме в двора на ДГ фиданки и декоративни храсти.
2. Всяка  група засади своята лехичка в опитното поле.
3. Изготвихме Екоизложба
И тъй като Денят на Земята съвпада със светлите Великденски празници, съвсем логично и закономерно в тази изложба се преплитаха Великденски мотиви и екологични послания, обединени в думички като любов, грижа, възраждане на живата природа.
4. Изнесохме част от педагогическите ситуации в двора на ДГ под мотото „Творя с късче от природата” –децата рисуваха цъфнало дръвче, апликираха, моделираха  колективни рисунки и апликации.
5. Днес ще имаме удоволствието да се насладим на „Детско  еко-ревю”- ще видим много талант, оригиналност и нестандартност при изработването на дрехи от отпадъчни материали с помощта на нашите родители.
6. И накрая , чрез „Микрофонът е ваш”  децата ще изкажат своята категорична позиция и  отношение към природата чрез песни, стихчета и танци с екологична насоченост


Най- малките ще дадат своето обещание пред всички нас, че ще обичат, съхраняват и пазят прородата,


З а щ о т о


Земята е нашият дом- единствен и уникален!7. Предстоят състезателни спортни игри на открито между предучилищните групи за разделно събиране на отпадъците на 25.04.2014г.


Нека заедно отпразнуваме Д е н я т   н а    З е м я т а !
Текстът и снимките получихме по електронната поща