Всеки в къщи се грижи за чистотата и уюта. Кой трябва да се грижи за нашия общ дом - всички ние.


Участниците от Клуб ,,Моят пъстър свят’’ и ,,Млад еколог’’ по Проект ,,Успех’’ при ОУ,,Христо Ботев’’ на 22 април имаха едно вълнуващо занятие, един истински урок по родолюбие.Учениците наблюдаваха обекти-природни забележителности, народен парк, защитени местности.
Със специални знаци отбелязваха на карта обектите, за които се разговаря в часа. Впечатлени от красотата на природата и развълнувани  стигнаха до дискутиране на въпросите: Как да опазваме природата, за да получаваме и за в бъдеще всичко, което сме използвали и досега? Замърсяването на водата, земята, въздуха са причина за изчезването  на животински и растителни видове. Какво бихме направили  за опазване на въздуха и водата?
Значението на гората за живота на планетата земя. Как да опазим гората от опасните действия на човека? Какво ни дава гората освен билки и горски плодове? Как можем да помогнем за опазване на нейните ценности?
Горите имат огромно значение за хората. Те са източник на здраве и вдъхновение. Не случайно ги наричаме ,,белите дробове’’ на природата, защото тези огромни зелени лаборатории изработват кислород.
Разговорът продължи за това кой и как руши природата, по какъв начин трябва да се противопоставяме на това. Какви грижи се полагат за защита и опазването й?
Трябва ли да се залесяват жилищни квартали и зелени площи. Учениците направиха извода, че те са част от природата и трябва да се живее без да се нарушават нейните закони.
,,Не е живял пълноценно живота си този, който не е посадил дръвче.’’ Смисълът на тази народна мъдрост провокира участниците в клубовете и те засадиха млади дръвчета в училищния двор. Цветята украсяват пространството, в което живеем и се учим и пречистват въздуха, намаляват умората. Повишават работоспособността. Знаейки това, те направиха истинска красива градинка на терасата на любимото си училище - ,,Христо Ботев’’– гр.Етрополе.
Екологичното възпитание е нещо изключително важно. То е задача на всеки, който се чувства отговорен към съдбата на общата ни „къща” - Земя. И още по-отговорна е за нас педагозите. Ние не бихме могли да променим мисленето на всички възрастни. Усилията трябва да са насочени към децата.   
Въвеждането в нови области на познанието, пробуждането на емоционално отношение към цялата природа е крайно необходимо в нашето време на отчуждаване от нея, за да се изпълни призива: „Да запазим нашият общ дом -  Земята”!
Ръководители на Клубовете:  ,,Моят пъстър свят’’ и ,,Млад еколог’’ – Цветанка Лютакова и Стефка Енчева


Текст и снимки: Марияна Дончева