Традиционната акция на полицията „Ваканция! Да пазим живота на децата на пътя” стартира на 15 юни и ще продължи до 31 август. В началото на акцията - в дните до 30 юни, ще се проведат специализирани полицейски операции в дните с планирани ученически празненства за официалното закриване на учебната година, като в районите на учебните заведения полицейското присъствие ще бъде засилено. 


През месеците юли и август полицейските операции ще се насочени към неправилно движение на пешеходци, велосипедисти и водачи на други двуколесни превозни средства, в т. ч. и деца и контрол над използването на детски обезопасителни системи и обезопасителни колани. Спрямо водачите и велосипедистите, управляващи ППС по тротоари или пешеходни пътеки, безкомпромисно ще се прилага Законът за движение по пътищата. 


Съвместно с представители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, РИО София - регион и училищните ръководства ще се осъществяват действия за обезпечаване на сигурността на децата, които ще участват в организирани екскурзии до края на учебната година и през летните месеци. На водачите ще бъдат извършвани инструктажи и проверки с цел недопускане управлението на автобуси под въздействието на алкохол и/или наркотични вещества.  Проверки ще се извършват и по отношение техническата изправност на автобусите. При установяване на нарушения незабавно ще се прилагат съответните законови мерки.


Данни за пътнотранспортните произшествия с пострадали деца до 17-годишна възраст на територията на ОДМВР - София:


- През периода 01.06 - 30.09.2015г.  при пътни инциденти в областта са пострадали общо 9 деца от 6 до 17-годишна възраст. Четири от тях са били ранени в качеството им на водачи на МПС, три като пътници и две като пешеходци. Във възрастовата граница 6-9г. общо пострадалите деца са две, толкова са и ранените подрастващи между 10 и 14г., петима са ранените младежи на възраст между 15 и 17г.


- През първите четири месеца на 2016г.  при пътнотранспортни произшествия са били ранени общо пет деца. Четири от тях на възраст между 10 и 14 години и едно във възрастовата група 15 - 17г., което е пострадало в качеството на водач на МПС. Три от децата са пострадали като пътници и едно като пешеходец. И през двата отчетни периода няма загинали деца.


Практически  препоръки за пътна безопасност на децата през лятната ваканция – 2016 г.


Лятната ваканция е времето, което родители и деца, баби и дядовци чакат с нетърпение. Планират се семейни екскурзии и пътувания дори извън пределите на страната. Децата отиват на лагери или почивки със съученици и се учат на самостоятелност. Познаването на правилата за движението по пътищата е част от важните уроци, които не бива да се забравят през ваканциите и отпуските.


Опитът показва, че именно ваканционните дни карат и малки, и големи да се чувстват по-свободни и безгрижни и това ги води като участници в движението по пътищата до несъзнателно допускане на грешки, които не биха допуснали при други условия в ежедневието си.


Препоръки към децата


Винаги, когато играеш навън, когато си пеша или караш велосипед, ролери или скейт борд, избирай места, които са далече от оживени улици с натоварено автомобилно движение. Ако трябва да пресечеш такава улица при възможност премини в група с приятели или застани до някой възрастен човек, с когото при възможност да пресечеш платното премини  само  при зелен сигнал на светофара, а ако няма светофар – само когато платното е напълно свободно и няма приближаващи от двете страни автомобили.


Никога не пресичай платното тичешком! Спри до бордюра, огледай се внимателно първо наляво, после надясно и стъпи на платното само когато не приближават автомобили, които са опасно близо, и когато прецениш, че си в пълна безопасност. Не забравяй, че е крайно опасно да се пресича на неопределени за това места – извън кръстовищата и пешеходните пътеки между паркирани край платното автомобили – малкото дете поради ниския си ръст е невидимо за шофьора на приближаващия автомобил и се появява пред него, когато той вече не може да спре.


Препоръки  към водачите


Никога не забравяй, че детето не е малък възрастен! Не трябва да очакваш от него логично и адекватно поведение на и край платното във всеки момент е сериозна опасност и предпоставка за злополука не мисли за безопасността си, защото е подвластно на своите емоции в играта. Още при забелязване на деца на и край платното се подготви за предотвратяване на евентуална изненада, като отнемеш газта, намалиш скоростта с готовност за спиране или спасителна маневра. В населени места, особено по оживени улици с търговски обекти, интензивно пешеходно движение и ограничена от паркирани автомобили видимост, се движи със скорост и под максимално разрешената с готовност за спиране при внезапна поява на дете. 


Препоръки към родителите


Когато през ваканцията детето е само у дома и без надзор от страна на възрастен, а родителите са на работа, детето е в опасност и вкъщи, и при игрите навън. най-ДОБРЕ е да се осигури контрол и надзор от възрастен родителите да отделят време и да разговарят с детето си, като проучат къде и с кого ще играе, когато ги няма.


Препоръчително е родители и деца заедно да огледат подходящите места в квартала, които са  по-далеч от улици с интензивно движение на автомобили, както и най-опасните места, където детето не трябва да играе.


Много е рисковано дете под 7-годишна възраст да кара велосипед и не е допустимо то да бъде оставяно без надзор на възрастен навън. Твърде опасно е и за по-големите – 10-12-годишни. Ако няма кой да наблюдава малкото дете навън, по-добре е да се получи споразумение велосипедът да се кара само в присъствието на родителите.