В момента при техническия преглед на автобусите се изисква застраховка „Гражданска отговорност". От транспортното министерство обаче предлагат  да се изисква и застраховката „Злополука". Пунктовете за прегледи в цялата страна ще трябва да имат достъп до базата данни с платени данъци на съответната община, за да проверяват по електронен път дали е платен данъкът на превозното средство. Предвижда се и облекчение на изискванията за оборудване на училищните автобуси. Промените се очаква да влазят в сила тази есен, в момента са на етап обществено обсъждане.
По електронен път пунктовете ще проверяват дали данъкът на превозното средство е платен. За целта всички общини ще трябва да „вържат" системите си за платени данъци с тази за провеждане на техническите прегледи.
За да се спестят пари на бизнеса, се предлага да отпадне изискването автобусите с над 22 места да имат повече от един телевизор, а изискването за наличие на тоалетна да остане само за големите ученически автобуси, които возят деца на разстояние повече от 100 километра.