Утре, 21 май 2014 г., в 5,00 часа, в залата на 5. етаж в Министерството на образованието и науката, ще бъде генериран изпитният вариант за държавния зрелостен изпит по български език и литература. Избран чрез жребий представител на медиите ще натисне клавиша на компютъра, за да избере варианта на комбинация за матурата. 


Министърът на образованието и науката проф. Анелия Клисарова ще утвърди изпитния вариант и ще подпише заповедта за скалата за преобразуване на точките в оценки.


Матурата започва в 8.00 часа и ще продължи 4 астрономически часа Зрелостниците трябва да заемат местата си в определените училища най-късно до 7,45 часа, да пишат с химикал с черен цвят и нямат право да напускат залите до края на първия час на изпита. 


Резултатите от държавния зрелостен изпит по български език и литература ще бъдат обявени до 9 юни 2014 г.


В 9 часа, на 21 май 2014 г., ще бъде изтеглен вариантът по български език и литература за национално външно оценяване за VII клас. Изпитът започва в 10.00 часа и се провежда в два модула. Първият модул продължава 60 минути, а вторият модул -  90 минути.   Учениците трябва да пишат с химикал със син цвят.  


Резултатите от националното външно оценяване по български език и литература ще бъдат обявени до 4 юни 2014 г.