Бригада от 4 човека е определена от ВиК-Етрополе да почисти районите на всички водохващания, напорни резервоари и самите резервоари.
Вече са почистени водохващането и напорния резервоар в м. Влайковец и водохващането в м. Данчов дол.
В района на Етрополе има за почистване 7 водохващания, след което ще работят в селата Бойковец, Лопян и Брусен.
Днес ги заварихме да почистват района около напорния резервоар в началото на с. Лъга, който вероятно не е почистван поне от една година.
Според ръководителя Николай Донов, цялата работа трябва да приключи до 10-15 дни.