Ударно ще поработи парламентът в дните, които му остават. Поне 11 са спешните закони, които трябва да се приемат на пожар, пише в. "Преса". Едни са заради синхронизация с европейското законодателство, други - заради поети предизборни обещания, а трети - заради лобистки ангажименти. По някои от тях има започнали наказателни процедури от ЕС. Всяка от групите вчера правеше свои списъци с най-неотложните. Сред спешните поправки е второ четене на Закона за защита на потребителите, на Закона за защита на растенията, на Закона за подземните богатства и Закона за приватизацията и следприватизационния контрол. Много важен е Законът за обществените поръчки, чакат също законите за митниците и за хазарта.