Докладната на кмета Георги Георгиев за отпускане на възмездна финансова помощ на общинската фирма „ВиК Бебреш” породи дебати в Общинския съвет, който заседава днес. При докладване на предложението Георгиев заяви, че населението в Общината Ботевград няма проблеми с водоснабдяването, а ВиК има вътрешно-организационни проблеми през последните няколко години.


В хода на обсъждането на докладната Иван Гавалюгов определи както „странно” това, че мотивът за отпускане на средства се заключава само в едно изречение. Той припомни на кмета, че според негови думи, казани в телевизионното време на общината, „няма да се връщаме във времето на социализма, като наливаме вода в пясъка. В тази връзка съветникът попита градоначалника защо си е променил толкова бързо мнението, което доказва с внасянето на докладна за „финансова инжекция на ВиК”.  Иван Гавалюгов каза още, че начинът, по който се предлага да бъдат отпуснати средствата  - общината да изплати от касата в брой 200 000 лева на дружеството, е незаконосъобразен. Той поиска по този въпрос да се произнесе юриста на ОбС.


Филип Филипов също заяви, че няма да подкрепи предложението. „Не може да наливаме пари в едно дружество, за което не знаем в какво финансово състояние се намира. Освен това не се посочва за какво точно ще бъдат разходвани тези 200 000 лева”, аргументира се съветникът.


В отговор на Гавалюгов кметът заяви, че иска да цитират точно. „Не съм казал да направим финансова инжекция, а да дадем глътка въздух на дружеството. След като обясни каква е разликата, Георги Георгиев обясни, че сумата ще бъде отпусната на части.


Иван Гавалюгов продължи да настоява за компетентното мнение на адв. Стоянов, който през това време не си беше на мястото, а разговаряше с изпълнителния директор на „Балкангаз 2000” АД Тихомир Николов, който също беше в залата. След като отново зае мястото си, Стоянов отговори, че има „тънкости”, които няма да съобщи, защото ще му попречат да защитава общинското дружество в делата, които се водят срещу него.


Кметът Георги Георгиев благодари на съветниците за това, че са му напомнили, че има и друг начин за финансово подпомагане на ВиК. Той предложи допълнение в проекта за решение, според което дружеството да представя фактури, които общината да покрива.


В крайна сметка предложението на вносителя получи 18 гласа „за”, 3 „против” и 4 „въздържал се”.