Темата, за която става въпрос в този материал е посещението в Етрополе на група от около 40 пенсионера от Кърджали.
Срещата с нашата представителна група, от членове на Клуба на пенсионера, беше на х.Старопланинец.
Както става обикновено, „ритуалът” по посрещането включваше някои от задължителните при такива случаи елементи: взаимно представяне на групите и приветствените думи от страна на ръководителите на двата клуба, с пожелание създадените вече двустранни връзки да продължават и занапред; размяната на подаръци, като от Кърджали подариха на Етрополския клуб прекрасна картина, а от наша страна подаръкът беше саксия с разкошно цвете. И неизменните снимки за спомен.
В унисон с приповдигнатото настроение, което е нещо обикновено между вече познаващите се хора, беше изпълнението на женската вокална група на Диляна Гоцева. С подобна група се представиха и гостите, като в кратката си програма бяха включили, освен песните, авторово стихотворение и хумористични разкази.
Накрая, както става при всяко събиране между българи, нещата завършиха с кръшни български хора. И, макар да имаше разлика в играта, това не попречи заедно да се хванат на едно хоро гости и домакини.
Веселието продължи до късно вечерта.