Изграждането на канализацията във Врачеш и колектора в Трудовец са част от проекта на пречиствателната станция  за отпадни води в Ботевград. Плащането за строителство й спря през месец март, след като в Брюксел бе взето решение да се замразят проектите по Оперативната програма „Околна среда”. Санкцията обаче не се отнася до изграждането на канализация във Врачеш и колектора в Трудовец, тъй като тези обекти
се финансират от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ към екоминистерството. Това заяви кметът Георги Георгиев. Разплащанията по тези обекти вървят регулярно и те ще бъдат завършени в срок. През последните дни кметът на общината и депутатът Даниел Георгиев са имали поредица срещи в екоминистерството по повод спрените пари по „Околна среда”. Те са получили уверение, че държавата ще отпусне 200 милиона лева за довършване на започнатите проекти. Един от тях е и пречиствателната станция за отпадни води в Ботевград.