Местните спортни клубове няма да плащат наем за ползване на новата спортна зала „Арена Ботевград”, стана ясно на днешното извънредно заседание на ОбС, когато на дневен ред бе предложението на общината за утвърждаване на минимални наемни цени за ползване на залата, както следва: тренировки по вид спорт – до 8 часа на ден - 400 лева; до 4 часа на ден – 200 лева; състезания по вид спорт от национален мащаб – до 8 часа на ден – 2000 лева и до 4 часа на ден – 1500 лева; състезания по вид спорт с международно участие – до 8 часа на ден – 3000 лева и до 4 часа на ден – 2000 лева; състезания по вид спорт с ранг на европейско първенство, световно първенство, официални международни турнири и други неспортни мероприятия – до 8 часа на ден – 4000 лева.
Наемът на залата включва следните услуги: предоставяне на оборудване за провеждане на тренировки и състезания по вид спорт; осигуряване на дежурен екип от ел.техник, озвучител, техник отопление и климатизация; в тренировъчните дни – чистачки и разпоредители.
„За” гласуваха 16 съветници, а един – Яница Иванова, се въздържа.
В хода на обсъждането на докладната Йордан Йорданов заяви, че „не е нормално общината да се занимава едва ли не с такава дейност”. Според него Общинският съвет трябва да вземе „разумно решение”, според което залата да влезе в акционерно дружество. Кметът Георги Георгиев го увери, че общината продължава да работи по този въпрос, въпреки че на предишното заседание предложението за промяна на собствеността на залата от публична в частна и включването й в Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост, раздел "Отдаване на концесия...", не бе прието.