Издръжката на лице от четиричленно българско домакинство за юни е била 559.95 лева. Това заяви вицепрезидентът на КНСБ Николай Ненков, който представи регулярния тримесечен отчет на Института за социални и синдикални изследвания (ИССИ) на тема „Издръжката на живота". В пресконференцията участва и изследователят от института Виолета Иванова.


Общите необходими средства за издръжка на едно четиричленно семейство са 2240 лв., като спрямо март размерът на необходимите средства е намалял с 0.6%, а спрямо юни миналата година с 0.7%. Ненков посочи, че основната причина за това е ниската инфлация от последните месеци.


По думите му обаче този процес се очаква да бъде преустановен от юли насам. Той се аргументира, че от началото на този месец са поскъпнали цените на тока и парното. В същото време поради тежките климатични условия една част от реколтата няма да може да бъде прибрана, което според Ненков ще увеличи цените на плодовете и зеленчуците.


Той посочи, че 80% от домакинствата у нас живеят под нивото на необходимите средства за издръжка, посочени по-горе. Под официалния праг на бедност, който определя доход под 211 лв. на месец, са 23.3% от домакинствата.


Продължително безработните лица спрямо юни миналата година са нараснали с над 4 хил. души и вече представляват 58% от всички безработни.


Според изследването на ИССИ, което се позовава на данни от финансовата група „Уникредит", една средна работна заплата, която в България е в размер на 796 лв., може да купи 314 литра бензин. В Румъния тя може да купи около 390 литра бензин, а в Хърватия - 755 л. В България средната работна заплата купува 430 литра мляко в Румъния - 585 литра в Полша - 1473 литра.