Днешното, Осмо редовно заседание на Общинския съвет започна с връчване на отличията на удостоените от Общинския съвет с „Почетен знак" на Община Етрополе „За граждански принос"  и "Статуетка с фигура на спортист" Ралица Цанкова Ботева - за заслугите й в развитието на ученическия спорт в община Етрополе, Васил Георгиев Василев - за заслугите му в развитието на спорта в община Етрополе и на Йоан Даниелов Димитров удостоен с Почетен знак и  „Грамота” - за спечелени призови места в национални и международни състезания. Майката на Йоан получи неговите отличия, тъй като той отсъства от града.
Отличията, придружени с красиви букети цветя, връчи председателят на Общинския съвет Христо Андреев.
От заседанието отсъстваха Боряна Керемидска и Мирослав Василев.
Към предварително обявения дневен ред бяха прибавени още две точки: от кмета инж. Богомил Георгиев за гласуване на лична финансова помощ на Иванка Иванова Иванова от Етрополе и предложението от група съветници на БСП и Милчо Цацов за разглеждане състоянието на Болницата. /Предложението сме качили отделно/.
Това предложение стана първа точка и причина за едночасов дебат по наболелите проблеми на Етрополската болница. В тях се включи и управителят на лечебното заведение д-р Снежана Досева.  
От нейното изявление стана ясно, че от петък, когато е имало заседание на Комисията по здравеопазването, до днес има развитие в положителна насока на повдигнатите в предложението наболели въпроси.
От 18 август в Хирургическото отделение ще бъде назначен хирург-ординатор и д-р Владо Китов оттегля молбата си за напускане, като остава началник на отделението. Също от 18 август ще има лекар и в ортопедичното отделение. В АГЕО работят 4 акушерки, което за сега е достатъчно за съществуването му. Тя отговори на всички въпроси, като този за ефекта от дежурството на д-р Шуманов.
Д-р Владо Китов потвърди лично пред сесията, че ще оттегли заявлението си за напускане.
Предизвикан от колегите си от БСП, д-р Иван Герчев направи пространно изложение по състоянието на Републиканското здравеопазване и влиянието му върху по-нататъшното съществуване на Етрополската болница.
След едночасовия дебат съветниците стигнаха до идеята за заплануваната за м. септември нарочна сесия по здравеопазването в Общината да се изработи визия с конкретна концепция за състоянието и перспективите на  Етрополската болница.
По станалите въпроси от дневния ред почти нямаше дебати и съветниците приеха единодушно направените предложения за решения. Изключение бяха по т.3, с трима съветника против от групата на БСП и по т. 6 с един против също от тази група.
Следващата сесия е запланувана за края на м. септември.