Както беше съобщено, в Многофункционалната зала при НЧ „Тодор Пеев-1871” днес, 06.11.2019 г. от 13:00 часа на обяд, започна работа първата тържествена сесия на новоизбрания Общински съвет за мандат 2019-2023 г. Залата не можа да побере желаещите да наблюдават събитието.
Уважиха ни Илиан Тодоров – областен управител на Софийска област, Николай Борисов – заместник-областен управител и Мая Цанова – секретар на Областната администрация.
Сесията беше открита от областния управител Илиан Тодоров и продължи с водосвет за здраве, отслужен от отец Огнян.
Председателката на Общинската избирателна комисия Ивелина Тодорова Атанасова връчи удостоверението на Димитър Димитров, че на последните местни избори е  избран за кмет на Община Етрополе.
След клетвата и подписване на клетвения лист, Димитър Димитров встъпи официално в длъжност.
По същия начин постъпиха по азбучен ред и новоизбраните седемнадесет общински съветника и кметът на с. Малки Искър Марин Цветков Маринов. С това всички встъпват в длъжност.
След тази процедура започна и официалното първо заседание на новоизбрания Общински съвет. Като най-възрастен от съветниците, Линко Лилов пое председателството и обяви за разглеждане една единствена точка, избор на нов председател.
По предложение на Христо Андреев за председател на Общинския съвет беше обявена кандидатурата на досегашния председател Марин Маринов.
При проведеното тайно гласуване, председателката на избирателната комисия Мила Манчева обяви, че за него са гласували 16 от съветниците и една от бюлетините е невалидна.
В словото си, след избора, Марин Маринов благодари за доверието и изрази становището, че новият общински съвет трябва да работи без политически пристрастия за доброто на хората и за развитието на общината през следващите четири години.
С това сесията завърши своята работа.
Датата за следващото заседание ще бъде обявена допълнително.
Предстои предложение и избор на заместници на Димитър Димитров и на кметските наместници по селата от общината, с изключение на Малки Искър.