Местният парламент взе решение за изграждане на нова спортна площадка и възстановяване на водопровод от резервоара „Св. Троица” в Новачене.


Спортната площадка ще бъде изградена в централната част на селото. Тя е предвидена в плана за развитие на Община Ботевград за тази година. За площадката са предвидени средства в размер до 60 000 лева. Това обясни кметът Георги Георгиев пред съветниците.


По време на обсъждане на докладната адв. Христо Якимов попита дали средствата са достатъчни за изграждане на площадка по изискванията на съответната наредба. В отговор градоначалникът каза: „През всичките 11 години, откакто съм кмет, когато сме харчили пари на общината и сме изграждали какви ли не съоръжения, ние винаги сме се стремели да ги изграждаме в съответствие с разпоредбите. Така че и тук, в случая, ще бъде изградена една спортна площадка в рамките на тези средства, а ако не стигнат, ще поискаме още, да отговоря на изискванията, за да може нормално да си общуват младежите в Новачене”. Той заяви още, че общината не разполага с достатъчно средства, „за изграждане на спортни площадки като в Холандия например”. 


„Площадката ще бъде асфалтирана, заградена, с кошове, с осветление”, поясни Георги Георгиев.


За Новачене беше внесена и гласувана още една докладна – за ремонт и възстановяване на водопровод от резервоара „Св. Троица” в местността „Пижовец”. За целта ще бъдат отпуснати 13 000 лева от собствени приходи на общината.