С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е


Целодневна детска градина „Еделвайс” гр.Етрополе,   кв.8, уведомява, че за учебната 2014-2015 година набира деца на 5 и 6 години за подготвителна предучилищна група, намираща се в СОУ”Христо Ясенов”.


Детската градина предоставя безплатни учебни помагала  и книжки, ежедневна безплатна закуска, отговаряща на нормите за здравословно хранене, както млечни продукти, плодове и зеленчуци.
Предлагат се занимания по народни танци и английски език.
При хубаво време за игри и забавления се използва обновения двор на ЦДГ”Еделвайс” гр.Етрополе кв.8.
Прилагат се иновационни методи и технологии за пълноценната подготовка за I-ви клас.
За обучението и възпитанието на Вашите деца ще се грижи младши учител Наталия Димитрова Христова.